Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku je členem

Český svaz vědeckotechnických společností z.s.
European Federation of Explosives Engineers (EFEE)

Staňte se členem Společnosti pro trhací techniku a protechniku!

Hájíme zájmy našich členů.
Účastníme se legislativního procesu vznikajících i upravovaných předpisů.
Každoročně připravujeme atraktivní konferenci.
Vydáváme odborný časopis Trhací technika a pyrotechnika
Podílíme se na přípravě dalších odborných seminářů.
Spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními organizacemi.

Individuální členství

je vhodné pro střelmistry, technické vedoucí odstřelu, osoby  podílející se navýrobě výbušnin či obecně nakládajícími s výbušninami, dále pak pro pyrotechniky, odpalovače ohňostrojů apod.

Firemní členství

je určené pro firmy provádějící trhací či vrtací práce, výrobce výbušnin a pyrotechnických výrobků, prodejce vrtací techniky, výrobce či prodejce pomůcek pro trhací či vrtací práce apod.

Akademické členství

je určené pro vysoké, střední školy a organizace podílející se na vzdělávání a proškolování osob nakládajících s výbušninami, přípravou nových střelmistrů, technických vedoucích odstřelů apod. 

Staňte se naším členem právě nyní!

Členství Vám přinese mnoho výhod, zejména dostupný spolkový časopis Trhací technika a pyrotechnika s mnoha odbornými články, slevu na mezinárodní konferenci, právo účastnit se života společnosti a možnosti uplatnit své zkušenosti v orgánech společnosti a v neposlední řadě právní zastoupení zdarma !

Mezinárodní konferece

Mezinárodní konference Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku každoročně přináší zajímavé odborné přednášky z tuzemska i ze zahraničí.

23.-25.9.2020

Další informace zde budou postupně doplňovány.

Věnujeme Vám svůj čas a úsilí

výbor společnosti

Ing. Petr Vlček

prezident

Ing. Pavel Křivánek

víceprezident

Jan Klusáček

víceprezident

Ing. Milan Těšitel

tajemník a hospodář

Jiří Bertók

člen

Vladimír Pravda

člen

Miroslav Solař

člen

RNDr. Bohumil Svoboda, CSc.

člen

Ing. Jan Šebor

člen

Kontrolní orgán společnosti

Revizní komise

Ing. Irena Dusíková

Předseda

Ing. Luděk Bartoš ml.

člen

Lubomír Pejsar

člen

Kontakt

Můžete nás kontaktovat prostřednictví webového formuláře, případně na níže uvedenou emailovou adresu, či telefonicky. V nejbližším možném termínu se Vám ozveme.

 

Bankovní spojení: 2105209504 / 0600

Sídlo spolku

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

IČ: 00506940
T: +420 221 082 364
E: sttp@sttp.cz

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku je zapsaná ve spolkové rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 142.

Sociální sítě

Společnosti podporující činnost spolku

Firemní členové

Austin Detonator s.r.o.

CARMINA, spol. s r.o.

CB DESTRUKCE s.r.o.

CEMDEST s.r.o.

Energie-stavební a báňská, a.s.

EXPLOSIA a.s.

EXPLOSIVE Service, a.s.

INSET s.r.o.

Revitrans, a.s.