Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku je členem

Český svaz vědeckotechnických společností z.s.
European Federation of Explosives Engineers (EFEE)

Staňte se členem Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku!

Hájíme zájmy našich členů.
Účastníme se legislativního procesu vznikajících i upravovaných předpisů.
Každoročně připravujeme atraktivní konferenci.
Vydáváme odborný časopis Trhací technika a pyrotechnika
Podílíme se na přípravě dalších odborných seminářů.
Spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními organizacemi.

je vhodné pro střelmistry, technické vedoucí odstřelu, osoby  podílející se navýrobě výbušnin či obecně nakládajícími s výbušninami, dále pak pro pyrotechniky, odpalovače ohňostrojů apod.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

je určené pro firmy provádějící trhací či vrtací práce, výrobce výbušnin a pyrotechnických výrobků, prodejce vrtací techniky, výrobce či prodejce pomůcek pro trhací či vrtací práce apod.

KONTAKTUJTE NÁS

je určené pro vysoké, střední školy a organizace podílející se na vzdělávání a proškolování osob nakládajících s výbušninami, přípravou nových střelmistrů, technických vedoucích odstřelů apod. 

KONTAKTUJTE NÁS

Staňte se naším členem právě nyní!

Členství Vám přinese mnoho výhod, zejména dostupný spolkový časopis Trhací technika a pyrotechnika s mnoha odbornými články, slevu na mezinárodní konferenci, právo účastnit se života společnosti a možnosti uplatnit své zkušenosti v orgánech společnosti a v neposlední řadě právní zastoupení zdarma !

Studium

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku se aktivně podílí na přípravě nových studentů licenčního studia Rozpojování hornin výbuchem, které organizuje Univerzita Pardubice.

Naši členové v rámci tohoto studia předávají studentům zejména své praktické zkušenosti. Společně s teoretickými vědomostmi získanými od pracovníků Univerzity Pardubice získávají studenti široký přehled a zároveň se tak zvyšuje odborná profesní znalost studentů při přípravě na zkoušky oprávnění technického vedoucího odstřelu

Poznávací zájezd 2023 do Polska

V roce 2023 proběhl odborně-poznávací zájezd do sousedního Polska.

Navštívili jsme podzemní muzeum kamenouhelného dolu QUIDO, nejhlubší hnědouhelný polský lom Belchatow, důl stříbra a mnoho dalšího.

V roce 2022 jsme organizovali obdobný zájezd do Rakouska. Informace z již konaného zájezdu naleznete na této stránce

lom Belchatow

Časopis trhací technika pyrotechnika

Časopis Trhací technika a pyrotechnika je vydáván dvakrát ročně zpravidla v červenci a prosinci. Obsahově je zaměřen na legislativu, nové trendy v obou, rozhovory se zajímavými osobnostmi, informace ze Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku, odborné soutěže či novinky z oblasti vzdělávacího procesu.

2023

číslo 2

2023

číslo 1

2022

číslo 2

2022

číslo 1

Časopis Trhací technika a pyrotechnika je vydáván za podpory Sdružení výrobců a uživatelů výbušnin, z.s.

Mezinárodní konferece 2024

Mezinárodní konference Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku se bude konat ve dnech 18.-20.9. 2024 v Hotelu Zámek Valeč.

Zde Vložte Text Nadpisu

Partneři konference 2023

Historie

Věnujeme Vám svůj čas a úsilí

výbor společnosti

Ing. Jan Šebor, Ph.D.

prezident

Ing. Pavel Křivánek

viceprezident

Jiří Bertók

viceprezident

Ing. Petr Vlček

tajemník a hospodář

Ing. Pavel Geršl

člen

Kateřina Hauptová

člen

Jan Míka

člen

Vladimír Pravda

člen

Karel Svoboda

člen

Kontrolní orgán společnosti

Revizní komise

Ing. Marcela Jungová, Ph.D.

Předseda

Ing. Luděk Bartoš ml.

člen

Ing. Irena Dusíková

člen

Kontakt

Můžete nás kontaktovat prostřednictví webového formuláře, případně na níže uvedenou emailovou adresu, či telefonicky. V nejbližším možném termínu se Vám ozveme.

Bankovní spojení: 2105209504 / 0600

Sídlo spolku

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

IČ: 00506940
T: +420 602 446 971, 602 493 562
E: sttp@sttp.cz

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku je zapsaná ve spolkové rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 142.

Sociální sítě

Napište nám

Společnosti podporující činnost spolku

Firemní členové

Austin Detonator s.r.o.

Austin Powder Service CZ s.r.o.

CARMINA, spol. s r.o.

CB Destrukce s.r.o.

CEMDEST s.r.o.

DESTRUX, s.r.o.

Energie-stavební a báňská, a.s.

Epiroc Czech Republic s.r.o.

EXPLOSIA a.s.

INSET s.r.o.

Revitrans, a.s.

SSE Explo Česká republika s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Newsletter EFEE

European Federation of Explosives Engineers (EFEE) je evropská nadnárodní organizace, založená v roce 1988 a sdružující 25 národních asociací či spolků a téměř 40 firem zabývajících se činnostmi spojenými s nakládáním s výbušninami. 

EFEE hájí zájmy střelmistrů a osob podílejících se na výrobě výbušnin na evropské úrovni, zaštiťuje programy pro sjednocení vzdělávání střelmistrů a nastavení možnosti volného pohybu pracovních pozic v rámci EU, zejména střelmistrů a technických vedoucích odstřelů. 

sAFEX Newsletter

SAFEX je vzdělávací organizace. Členové se navzájem učí, když sdílejí informace o zdraví, bezpečnosti a životním prostředí (HS&E) o jakémkoli tématu, které může zabránit nežádoucím výbušným incidentům. Pojmem „incident“ se rozumí jakákoli neplánovaná událost – nehoda nebo skoronehoda, která může poškodit zdraví. Termín tedy zahrnuje „nehody“. Důležitou činností je výměna zkušeností členů, která mohou snížit rizika spojená s výrobou a používáním výbušnin. To pomáhá členům s podobných zaměřením a chrání tak lidi, majetek a životní prostředí před riziky a následným poškozením.