Přihláška na konferenci

Trhací technika a pyrotechnika 2023

Hotel Zámek Valeč

uveďte údaje v požadovaném pořadí
člen starší 65 let za kterého nebude vložné platit firma ani nebude uplatněna faktura samotného člena (OSVČ apod.)
např. manžel(ka), partner(ka), jiný doprovod apod. - nemusí být přihlášen samostatně jako účastník!
Účastník konference, který je (musí být) přihlášen samostatně a s kterým chcete být ubytováni.
Účastník konference, který je (musí být) přihlášen samostatně a s kterým chcete být ubytováni.
Vyberte z uvedených subjektů, popř. zvolte jiný plátce a zadejte v dalším poli
nevyplńujte!!!
nevyplńujte!!!
nevyplńujte!!!
nevyplńujte!!!
nevyplńujte!!!
nevyplńujte!!!