Czech English French German
J E D N A C Í    Ř Á D   V A L N É   H R O M A D Y

Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku

1/ Jednání Valné hromady řídí pracovní předsednictvo, tvořené ze tří zástupců výboru Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku a čtyř řadových členů Společnosti. Pracovní předsednictvo je voleno veřejným hlasováním , a to v nadpoloviční většinou přítomných delegátů.

2/ Pracovní předsednictvo zvolí ze svého středu předsedajícího Valné hromady veřejným hlasováním. Předsedajícím je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva.

3/ Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým členům Společnosti a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání.

4/ Každý člen Společnosti má právo vystoupit v rozpravě, navrhovat členy pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než pět minut.

5/ Člen účastněný na Valné hromadě je povinen se zúčastnit hlasování Valné hromady a dbát pokynů pracovního předsednictva.

6/ K jednání Valné hromady mohou být přizváni hosté, na návrh pracovního předsednictva mohou hosté vystoupit v rozpravě.

7/ Valná hromada volí mandátovou, volební a návrhovou komisi. Každá komise má nejméně tři členy, ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů.

8/ Mandátová komise vede prezenci delegátů, podává zprávu o počtu delegátů a zjišťuje, zda je Valná hromada způsobilá se usnášet.

9/ Návrhová komise připravuje a předkládá návrhy usnesení Valné hromady a dalších dokumentů.

10/ Volební komise předkládá návrh kandidátky, volební řád, organizuje tajné volby výboru Společnosti a revizní komise, vyhlašuje výsledky voleb.

11/ O předloženém usnesení rozhodují členové veřejným hlasováním. K platnosti usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

 

Schváleno valnou hromadou Společnosti dne 24.9.2015

 

Mezinárodní konference 2018

Mezinárodní konference "Trhací technika a pyrotechnika 2018" se bude konat v Hotelu Zámek Valeč ve dnech 25.-27.9.2018.

pozvanka 2018 prihlaska 2018

 Here is informations for foreigners in english language

Valná hromada STTP 2018

Valná hromada STTP 2018 se bude konat po skončení bloku přednášek dne 26.9.2018 od 17 hodin v přednáškovém sále v Hotelu Zámek Valeč .

Pozvánka a program valné hromady 2018

 

Licenční studium

ROZPOJOVÁNÍ HORNIN VÝBUCHEM

Upozorňujeme všechny členy Společnosti a další návštěvníky stránek na možnost vzdělávání formou licenčního studia, obor "ROZPOJOVÁNÍ HORNIN VÝBUCHEM". Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

rozpojovani hornin vybuchem 2018

Resortní medaile Jiřího Agricoly

Ministr průmyslu a obchodu v demisi Jiří Havlíček a předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka předali v reprezentativních prostorách Českého báňského úřadu dne 12. prosince 2017 osobnostem, které se zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužily o rozvoj hornictví, nejvyšší báňské ocenění, medaile Jiřího Agricoly. Celý článek naleznete zde.

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku nominovala na ocenění resortní medailí Jiřího Agricoly pana Ing. Radovana Poděla, CSc. Tento návrh byl přijat a schválen. Medaili Jiřího Agricoly převzal syn pana Ing. Radovana Poděla, CSc pan Ing. Petr Poděl a to ze zdravotních důvodů oceněného.

SRDCE V KAMENI

je video, které přibližuje příležitost pro mladé a nejen pro ně...

Státní báňská správa

Aktuální informace z webu Státní báňské správy týkající se oblasti výbušnin naleznete zde:

Pozvánka

Přihlášení

Najdete nás